ห้วยขวาง Big Cleaning พร้อมรับการเปิดสถานประกอบการ

16

วันอังคารที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 05.00 น.
นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ นายธีระชัย อินทร์สุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมด้วย สน.ห้วยขวาง

โดย พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคประชาสังคม เซ็นทรัลพัฒนา จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างถนน ทางเท้า ผิวการจราจร และป้ายรถโดยสารประจำทาง โดยฉีดล้างและเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคฯ

สนับสนุนความพร้อมในการผ่อนคลายกิจการและการเปิดสถานประกอบการในวันที่ 1 ก.ย. 64 ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทางราชการกำหนด ณ ทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วง รัชดาภิเษก ซอย 4 – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 – แยกพระราม 9 เขตห้วยขวาง