ห้วยขวางเดินเครื่องสูบน้ำเร่งการระบายน้ำถนนพระราม 9 ซอย 7 (หมู่บ้านทวีมิตร, อสมท.)

15

วันเสาร์ที่ 28 ส.ค.64 เวลา 12.00 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมนายสุภชัย วรรณษา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายนิเวศน์ เกตุสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานระบายน้ำ เจ้าหน้าที่หน่วย BEST ประจำจุดเดินเครื่องสูบน้ำ ชนิด เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่อง

และเครื่องสูบน้ำ สนน. สถานีสูบน้ำถนนพระราม 9 เพื่อเร่งการระบายน้ำ และเก็บขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณ ถนนพระราม 9 ซอย 7 (หมู่บ้านทวีมิตร, อสมท.)