โครงการสร้างจิตสำนึก ตระหนักภัยการซื้อสิทธิขายเสียง รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

3

วันพุธที่ 11 ก.ย.62 เวลา 11.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธีรวุธ ไชยนนท์ รองผอ.สำนักงาน กกต.จังหวัดอำนาจเจริญ นำชาวบ้าน 107 คน ร่วมกิจกรรม mou ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เปิดป้ายประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านที่จะดำรงตนในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการสร้างจิตสำนึกเพื่อยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

นายทองพูล ก้อนแก้ว กำนันตำบลแมด ยืนยันว่าจะนำเอาความรู้และเจตนารมณ์นี้ ไปถ่ายทอดให้หมู่บ้านอื่นๆในตำบล
นางสุมาลี อาษาศรี ครู กศน.ตำบลแมด จะเป็นผู้ประสานแต่ละหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง

นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นายธีรวุธ ไชยนนท์ รอง ผอ.สำนักงาน กกต.จังหวัดอำนาจเจริญ นำชาวบ้าน 107 คน ร่วมกิจกรรม mou ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เปิดป้ายประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านที่จะดำรงตนในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการสร้างจิตสำนึกเพื่อยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง ณ.ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน นายทองพูล ก้อนแก้ว กำนันตำบลแมด ยืนยันว่าจะนำเอาความรู้และเจตนารมณ์นี้ ไปถ่ายทอดให้หมู่บ้านอื่นๆในตำบล นางสุมาลี อาษาศรี ครู กศน.ตำบลแมด จะเป็นผู้ประสานแต่ละหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง