มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย

18

เมื่อเวลา 11.00 วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เดินทางมาเป็นประธานมอบ ถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้กับประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย พันเอกบุญเสริม บุญบำรุงรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา พันเอกหญิงวิไลลักษณ์ ถนัดทบ รอง.กอ.รมน.ยโสธร ร่วมโดยมีนายอาทิตย์ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า สำหรับอำเภอคำเขื่อนแก้วแบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 115 หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 14 แห่งประชากรทั้งสิ้น 62. 2536 คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุระดับ 3 โซนร้อนตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทำให้อำเภอคำเขื่อนแก้ว 115 หมู่บ้านได้รับรับความเดือดร้อนส่วนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 112.682 ไร่ ประกอบด้วยนาข้าว 108,162 ไร่มันสำปะหลัง 4361 ไร่ อ้อย 25 ไร่ ยางพารา 152 ไร่ ถั่วลิสงจำนวน 50 ไร่ นอกจากนั้นมี 15 หมู่บ้านได้รับผลกระทบรุนแรงถนนถูกน้ำท่วมทำให้ประชาชนจำนวน 1.366 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 4.702 คน ไม่สามารถสัญจรออกจากหมู่บ้านได้ประกอบไปด้วย บ้านโนนยางหมู่ที่ 6 ตำบลลุมพุกบ้านหัวขัวหมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ บ้านดอนเสาเรือนหมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ บ้านป่าแดดหมู่ที่ 2 ตำบลนาแก บ้านนาหลวงหมู่ที่ 3 ตำบลนาแก บ้านหนองเต่าหมู่ที่ 4 ตำบลนาแก บ้านม่วงหมู่ที่ 5 ตำบลนาแก บ้านเราต้องหมู่ที่ 6 ตำบลนาแก บ้านป้าเขตหมู่ที่ 8 ตำบลนาแก บ้านไทรงามหมู่ที่ 5 ตำบลกุดชุม บ้านดอนขะยอมหมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย บ้านโนนยางหมู่ที่ 7 ตำบลสงเปลือย บ้านกุดเป่งหมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าไฮบ้านกุดเป่งหมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าไฮ บ้านหนองปลาหมู่ที่ 10 ตำบลย่อ และบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลย่อ นอกจากนั้นแล้วอุทกภัยในครั้งนี้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและมีประชาชนเสียชีวิตจำนวน 1 ราย และจังหวัดยโสธรให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 50,000 บาท

นายสมเพชร ยังกล่าวอีกว่าการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎรส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ จังหวัดยโสธรได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย เพื่อนำมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรจำนวน 1,000 โดยแยกเป็นถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับอำเภอคำเขื่อนแก้ว 500 ชุด และอำเภอมหาชนะชัย 500 ชุดจึงได้นำถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร