มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

11

เมี่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส พ.ต.อ.ชัชนันท์ พรบุตร ผกก.สภ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ น.ส.ปณิสรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอ นายอภิศักดิ์ อินท์บุตร สาธารณสุขอำเภอ ร.ท.ไกรรัฐ พูลจิตร สัสดีอำเภอลืออำนาจเจริญ ร่วมกันมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา ยามยาก สภากาชาดไทย ให้ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 74 ชุด74 ครัวเรือน ที่ ศาลาบ้านหนองแคน ตำบลดงมะยาง โดยมีนายกีรติ มีแวว ปลัดเทศมนตรี ดงมะยาง นายสมาน รำไพ กำนัน ต.ดงมะยาง นำราษฎรผู้ประสบภัยมารับถุงยังชีพและฟังคำชี้แจงของส่วนราชการในการช่วยเหลือหลังน้ำลด เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน

เวลา 11.00 น. นายอำเภอลืออำนาจ และคณะเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรจำนวน 5 หมู่บ้าน ตำบลอำนาจ จำนวน 90 ชุด 90 ครัวเรือน ที่ ศาลาประชาคมบ้านอำนาจ หมู่ที่ 1 ต.อำนาจ โดยมีนางพรศิลป์ พลเดช นายก เทศมนตรีอำนาจ นายไสว ทานะกาศ กำนันตำบลอำนาจ นำราษฎรผู้ประสบภัยมารับถุงยังชีพและฟังคำชี้แจงของส่วนราชการในการช่วยเหลือหลังน้ำลดอำเภอลืออำนาจ มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือน 725 ครัวใน 7 ตำบล สิ่งสาธาประโยชน์เสียหาย ถนน 23 เส้นทาง สะพาน 5 แห่ง น้ำท่วมนาข้าว คาดว่าเสียหาย 29,000 ไร่ บ่อปลา 61 แห่ง อยู่ระหว่างสำรวจ รอปริมาณน้ำให้ลดลง