ปันจักสีลัตไทยปลื้มได้ 2 ทอง ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท

7

ปันจักสีลัตปลื้มทำได้ตามเป้าคว้า 2 ทอง 3 เงิน 5 ทองแดง ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท มาสเตอร์ชิพ 2019 ที่แดนโสม การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ 2019 Chungju World Martial arts masterships สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (ชุงจู เวิลด์ มาเชียล อาร์ท มาสเตอร์ชิพ 2019) ที่เมืองซุงจู สาธารณรัฐเกาหลี

ผศ. เอกสิทธิ์ อ้วนไตร ผู้จัดการทีมฯ เปิดเผยว่า สำหรับนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ทำผลงาน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ทอง ถึงแม้ในบางรุ่นจะพลาดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดาย อย่างรุ่น ซี หญิง ซึ่งคะแนนเบียดกันอย่างสนุก
โดยสรุปผลการแข่งขันนักกีฬาไทยทำได้ 2 ทอง 3 เงิน 5 ทองแดง มีผลการแข่งขันดังนี้
2 เหรียญทอง จากประเภทคู่ ปันจักลีลาหญิง นางสาวยูวีตาร์ สมาเฮาะ และนางสาวรูฮานา เจะอาบูลี ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นเอช นายพิมพิราช ต้นเขียว

3 เหรียญเงิน จากประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย อส.ทพ.อิลยาส สาดารา ประเภทต่อสู้หญิง รุ่นซี นางสาวสุวภัทร โพธิ์งามวงศ์ ประเภทต่อสู้ชาย และรุ่นไอ นายศักดิ์ทัต วัยะภรณ์
5 เหรียญทองแดง จากประเภทคู่ปันจักลีลาชาย นายจุวัยดี เจะแอ และนายซอบรี เจ๊ะนิ ประเภทต่อสู้หญิง รุ่นบี อส.ทพ. สุดา เหลืองอภิชาติกุล ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นดี นายสโรลซามัง กาเจ รุ่นจี นายอานนท์ คำสิม รุ่นเจ นายสิทธิพร มากเกลื่อน