กรมปศุสัตว์ยัน “เนื้อไก่ปลอดภัย ไม่ก่อมะเร็ง” วอน ปชช.อย่าแตกตื่น

11

กรมปศุสัตว์ชี้แจง งานวิจัยพบความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างการรับประทานไก่และความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง เป็นเพียงผลการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถระบุความเชื่อมโยงไปกินไก่เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็ง ขอประชาชนอย่าแตกตื่น ยันไก่ไทยบริโภคได้ปลอดภัย

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องว่า งานวิจัยที่มีการอ้างอิงเป็นเพียงการแสดงความสัมพันธ์เบื้องต้นที่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการสนับสนุน โดยบทความวิจัยไม่ได้
มีการแสดงรายละเอียดกลไกสาเหตุที่ชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อไก่เป็นสาเหตุของมะเร็งจริง นอกจากนี้ ยังมีการอ้างถึงในรายงานวิจัยนี้ว่าการเกิดมะเร็งนั้นอาจเกิดจากการได้รับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ด้วย เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ หรือ สารตกค้างอื่นๆ เป็นต้น และผู้ทำการวิจัยได้กล่าวสรุปในตอนท้ายของบทความดังกล่าวว่าความสัมพันธ์ของการทานไก่และการเกิดมะเร็ง ที่มีรายงานนั้นก็ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน จึงควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้ ดร.โจชัว โบรดี้ ผอ.แผนกภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรงเรียนแพทย์ Ichan ศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้ให้ข้อเท็จจริงอีกด้าน กับสื่อ NEW YORK DAILY NEWS ว่า ยังไม่สมควรนำงานวิจัยมาแนะนำผู้คน บอกให้พวกเขาหยุดกินไก่ทั้งหมด มีปัจจัยหลายประการสามารถนำไปสู่โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ปัจจัยหนึ่งที่ดูเหมือนจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ การอักเสบ ซึ่งอาจเกิดได้หลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่ง คือ โรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่น โรคลูปัส กลุ่มอาการของโรค Sjogren และรูปแบบอื่น เช่น การติดเชื้อ หนึ่งคือการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย H. Pylori ความเชื่อมโยงของการกินไก่และการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง อาจเป็นสาเหตุหรือความบังเอิญได้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังได้ย้ำว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีรายงานวิจัยใดที่บ่งชี้ว่าการทานเนื้อไก่ทำให้ก่อมะเร็ง รวมถึงงานวิจัยชิ้นนี้ก็ไม่สามารถระบุความชัดเจนในประเด็นนี้ จึงขอให้ประชาชนสบายใจว่าการรับประทานเนื้อไก่ยังมีความปลอดภัย
ทั้งนี้ หากประชาชนพบข่าวหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งหรือขอข้อมูลที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 ได้ทันที