กปน.จัดประชุมเครือข่ายองค์กรด้านน้ำในทวีปเอเชีย ครั้งที่ 12

15

กปน.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายองค์กรด้านน้ำในทวีปเอเชีย (A1-HRD) ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องปิยราษฎร์ นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นประธานต้อนรับผู้แทนเครือข่ายองค์กรด้านน้ำในทวีปเอเชีย จากประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม THE 12th ASIAN WATERWORKS UTILITIES NETWORK OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (A1-HRD) ซึ่งในปีนี้ กปน.เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับเครือข่าย A1-HRD เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2007 โดย Tokyo Metropolitan Government มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานประปา รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานประปาร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การประชุม A1-HRD ครั้งที่ 12 นี้ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ กปน. สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจาก K-water และ Seoul Metropolitan Government จากประเทศเกาหลีใต้ Taiwan Water Corporation จากประเทศไต้หวัน Tokyo Metropolitan Government จากประเทศญี่ปุ่น และกปน. จากประเทศไทย รวม 5 หน่วยงาน