“สุรเดช” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร พร้อมมอบถุงยังชีพ 100 ชุด หญ้าเสบียงสัตว์ 2,400 กิโลกรัม

14

“สุรเดช” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร พร้อมมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 100 ชุด หญ้าเสบียงสัตว์ 2,400 กิโลกรัม

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ยโสธร ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบถุงยังชีพ สำหรับสัตว์ จำนวน 100 ชุด หญ้าเสบียงสัตว์ จำนวน 2,400 กิโลกรัม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร