เสริมทัพทีมแพทย์ฯ ช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วม

50

วันนี้ ( 10 กันยายน 2562 ) นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับจังหวัด ทุกวัน และวันนี้ได้วางแผนส่งทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร่วมสมทบพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และค้อวัง ซึ่งจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ ประชุมมีมติเห็นว่าสิ่งที่จังหวัดต้องเร่งช่วยเหลือพื้นที่อำเภอคือการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะยาน้ำกัดเท้า เซ็ตทำแผล ซึ่งนอกจากประชาชนแล้วทีมเจ้าหน้าที่และกำลังทหารก็เริ่มป่วยจากภาวะน้ำกัดเท้ามากขึ้น สำหรับประชาชนยังคงต้องการ น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารสำเร็จรูป และนอกจากการเจ็บป่วยด้านร่างกายประชาชนยังคงมีภาวะเครียด นอนไม่หลับ พักผ่อนได้น้อย ซึ่งตนได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ลงเยียวยาประชาชนด้านจิตใจ โดยทีมนี้เรียกว่า เอ็มแคท ( MCATT ) ซึ่งทุกอำเภอมีทีมเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติพร้อมปฏิบัติงานลงดูแลประชาชนในทุกพื้นที่

นายแพทย์บัญชา สรรพโส กล่าวต่อว่า วันนี้ ทีมปฏิบัติการ 3ทีม ลงในพื้นที่ 3อำเภอตอนใต้โดยมอบหมายให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรเป็นหัวหน้าทีม นำยาและเวชภัณฑ์ พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจ โดยเลือกพื้นที่ของสามอำเภอที่ยังคงมีน้ำท่วมสูง คือ อำเภอคำเขื่อนแก้ว มอบนายชำนาญ มาลัยลงพื้นที่ บ้านนาหลู่ บ้านหนองเทา ตำบลนาแก ส่วนอำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวังมอบนางชฎาภรณ์ ชื่นตา ลงพื้นที่ บ้านเหมือดขาว ตำบลม่วง บ้านชัยชนะ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย และ อำเภอค้อวังที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม พร้อมสมทบเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอค้อวังซึ่งออกบริการเชิงรุกประชาชนถึงหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอีกด้วย