ตชด.225 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี นำเรือท้องแบนออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่

5

วันที่ 9 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. : พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 มอบหมายให้ พ.ต.ท.เกียรติทวี บุญมา ผบ.ร้อย ตชด.225 พร้อมด้วย ร.ต.อ.ทวี คำแพง รอง ผบ.ร้อย ตชด.225,ร.ต.อ.ไพรัตน์ เจริญพงษ์ หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อม กพ.13 นาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี

นำโดย รองเจ้าคณะจังหวัดฯ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นำเรือท้องแบนออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ บ้านเมืองเก่า ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ บ้านท่าเจริญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยได้มีการมอบอาหาร เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน