อยุธยาเร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยใน 16 อำเภอ โดยมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอย ในชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่ อ.บางปะอิน

7

วันที่ 5 สิงหาคม 64 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งรัด จัดตั้งศูนย์พักคอย ผู้ติดเชื้อโควิด ทั้ง 16 อำเภอ และในท้องถิ่น รวมถึงตำบลขนาดใหญ่ เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากครอบครัวและชุมชน มาอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ระหว่างรอเตียงรักษาของโรงพยาบาล เช่นที่ อ.บางปะหัน ได้ตั้งศูนย์พักคอย ที่หอประชุมอำเภอบางปะหัน ขนาด 40 เตียง โดยปกติที่ว่าการอำเภอและท้องถิ่นขนาดใหญ่ จะมีหอประชุมประจำอยู่แล้ว หากพิจารณาได้ว่า สถานที่เหมาะสม ก็สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยได้

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน จากส่วนกลางและภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอยอีกด้วย เช่น สภากาชาดไทย ได้จัดส่งสิ่งของ มาให้ช่วยเหลือ ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย ขนาด 70 เตียง ที่ ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี เขต อ.ผักไห่ และ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคจัดครั้งศูนย์พักคอย ที่โรงเรียนบ้านพลับ ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน ซึ่งถือเป็นชุนชนของพี่น้องมุสลิมขนาดใหญ่ ในเขตภาคกลาง

สำหรับแนวทางช่วยเหลือนั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้จัดรถโมบายหรือรถเร่ จำนวน 32 คัน ต่อวัน นำสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ราคาประหยัด คุณภาพดี จำนวน 70 รายการ ไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนถึงในชุมชน โดยจะขายราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด 20-40 % เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ และจะมีการประสานผ่านผู้นำท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้ลูกบ้าน ได้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่รถจะเข้าไปขายสินค้าราคาถูก