สตม.ชี้แจงกรณี ตม.จ.กาญจนบุรี รับ 4 ต่างด้าว โดยไม่ผ่านจุดคัดกรองโรค

42

ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์ กรณี ตม.จ.กาญจนบุรี รับ 4 ต่างด้าว โดยไม่ผ่านจุดคัดกรองโรค ทำให้มีผู้ต้องกักอื่นติดเชื้อโควิด-19 นั้น สตม. ขอย้ำว่า คนต่างด้าวทั้ง 4 ราย ผ่านจุดคัดกรองโรคและมีใบรับรองผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ

ต่อมาพบว่ามีผู้ต้องกักติดเชื้อ จึงได้แยกตัวผู้ต้องกักที่ติดเชื้อไปยังห้องแยกจากผู้ต้องกักอื่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และ ตม.จ.กาญจนบุรี ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลให้มาตรวจหาเชื้อผู้ต้องกักทั้งหมด พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 34 ราย ซึ่งทางสตม. ได้ตั้ง รพ.สนาม โดยนำบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากการจัดตั้ง รพ.สนามที่ อ.สะเดา จ.สงขลาและ รพ.สนามของ สตม. ที่โรงยิม สโมสรตำรวจ มาร่วมดำเนินการจัดตั้งเพื่อรองรับผู้ที่ติดเชื้อต่อไป

สตม. ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านการคัดกรอง การคัดแยกกลุ่มเสี่ยง การรักษาพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนให้การดูแล ใส่ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน