สมาคมแม่บ้านทหารบก นำถุงชุดยาและสิ่งของจำเป็น เพื่อใช้ในการรักษาประชาชนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ศูนย์พักคอยวัดอินทรวิหาร

10

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 08.00 น. : สมาคมแม่บ้านทหารบก นำถุงชุดยาและสิ่งของจำเป็น มอบแก่ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้มี นายสุรเดช อำนวยสาร อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รอให้การต้อนรับ และ รับมอบสิ่งของเพื่อส่งต่อใช้ในการรักษาประชาชนที่ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 ต่อไป

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน