โครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รักษาสภาพคู คลอง

12

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผอ.เขตสายไหม มอบหมายให้นางสมจิตร เอกอัจฉริยา ผช.ผอ.เขตสายไหมและนางสุนัดดา สายทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหล ตามแผนรักษาสภาพคู คลอง โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณคลองกระทุ่มโพธิ์