กอ.รมน.ประจวบฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

74

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.: พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายไชยชนะ สุทธิวรชัย,นายอำเภอสามร้อยยอด,หัวหน้าส่วนราชการ,ทหาร,ตำรวจ,นักเรียน และประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย ธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (พ) เป็นประธานเปิดงาน

Cr.ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน