กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

12

กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก ฝเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นำคณะผู้บริหาร มท. หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร กปน.ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย