พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

24

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี​ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์​ เนื่องจากวันที่ 9 กันยายน ของทุกปีเป็นวันถึงแก่อสัญกรรมเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์​ (พุ่ม​ ศรีไชยันต์)​ อัครเสนาบดี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ​ และเมืองเล็กๆอย่างแขวงเมืองนนทบุรี​ ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นกัน​ และสิ่งที่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำก็คือ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งเป็น สถาบันการศึกษาแห่งแรก ของจังหวัดนนทบุรี​

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนาธิเบศร์​ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์​ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมูลนิธิรัตนาธิเบศร์อนุเคราะห์​ ชมรมครูเก่ารัตนาธิเบศร์และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรัตนาธิเบศร์​ จึงได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์​ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น​