ทต.บางกระสั้น เร่งสร้างศูนย์พักคอย รองรับผู้ติดโควิดในพื้นที่ เพื่อรอเข้ารับการรักษา แยกตัวผู้ป่วยออกจากครอบครัว

20

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ เทศบาลตำบลบางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวสรัญญา ลีวัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระสั้น พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลบางกระสั้น สจ .และเจ้าหน้าที่ ตรวจตราความเรียบร้อยพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักคอย เพื่อเป็นการรองรับผู้ติดโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษา เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อ จึงให้ผู้ติดเชื้อแยกออกจากครอบครัวมาพักยังจุดพักคอย ก่อนทำการรักษาตามระบบต่อไป

โดยศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลบางกระสั้น มีจำนวนทั้งหมด 45 เตียง แยกชาย-หญิงชัดเจน มีระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้องวงจรปิด มีห้องน้ำทั้งหมด 4 ห้อง ชาย2 ห้อง หญิง 2 ห้อง สามารถอาบน้ำในตัวได้ ขณะนี้เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นี้

สำหรับผู้ป่วยที่จะมาพักยังจุดพักคอยแห่งนี้ต้องเป็นประชากร ที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านของตำบลบางกระสั้นเท่านั้น เป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเทศบาลตำบลบางกระสั้นจัดอาหารเลี้ยงผู้ป่วยวันละ 3 มื้อ

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของเทศบาลตำบลบางกระสั้นนั้นถัวเฉลี่ยมีผู้ติดเชื้อวันละประมาณ 10 คน และยังค้างอยู่ระหว่างการกักตัวอยู่ในพื้นที่เกือบ 50 คน ซึ่งในเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลบางกระสั้น ได้นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวกล่อง และทำการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ

ภาพข่าว สุรัตน์ ชัยกุลเทวินทร จ. อยุธยา