ตชด.226 นำเรือท้องแบน และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

8

วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. : พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 มอบหมายใหั พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย บุญภิโย ผบ.ร้อย ตชด.226 พร้อมด้วย ร.ต.อ.อาวุธ สร้อยวิเชียร รอง ผบ.ร้อยฯ,ร.ต.อ.เสถียร บัวดก หน.ชุดฯ

ร่วมกันนำกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.226 จำนวน 15 นาย เรือท้องแบน และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ออกจากบ้าน ช่วยเคลื่อนสิ่งของต่างๆที่ไม่สามารถนำออกมาจากบ้านได้ ขึ้นไว้ในที่สูง เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (ประมาณ 1-2 ซม.ต่อ 1 ชั่วโมง)

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน