อำนาจเจริญ ของดีเมีองลือ มหกรรมสินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้า otop การขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

17

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ นายธนูศักดิ์ เสมอภาคนายอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ นายบรรจง ชินแสน เกษตร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม มหกรรมสินค้าเกษตร ของดีอำเภอลืออำนาจ การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้า otop ที่ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยอำเภอลืออำนาจ สำนักงานเกษตร สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกัน จัดหาตลาด เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ได้นำสิ้นค้ามาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไป ระหว่าง เดือน กันยายนนี่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย อำนวยความสะดวกด้านสถานที่

พร้อมเชิญชวนชาวตำบลเปือย และตำบลข้างเคียง มาอุดหนุนสินค้า เพราะเป็นชุมชนใหญ่ มีแรงซื้อสินค้า นายบรรจง ชินแสน เกษตรอำเภอลืออำเภอ นางสาวปณิศรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอ ยืนยันว่า การจัดผู้ผลิตกับผู้บริโภค มาพบกัน จะได้สินค้าราคาต้นทุน เป็นของสด ใหม่ ทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณทั้งการจัดสถานที่ ตลอดจนดำเนินงาน วันนี้ มีคณะหมอลำ นำโดยฝ่ายชาย “บิว ศิลารักษ์ ฝ่ายหญิง สายนที ศรีนคร ร่วมให้ความบันเทิง และขอรับบริจาคช่วยน้ำท่วมในเขตอำนาจเจริญ

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน