“รมช.มนัญญา” เล็งตั้งซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ในกรุงเทพฯ จับมือสหกรณ์ร้านค้าพระนครเปิดจุดจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค

6

“รมช.มนัญญา” เดินหน้าเปิดซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ จับมือสหกรณ์ร้านค้าพระนคร ปากซอยอารีย์ เจาะตลาดกำลังซื้อสูง เน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ทั่วประเทศ ทั้งข้าวสาร ผักปลอดภัย ผลไม้ อาหารแปรรูป พร้อมเป็นจุดโปรโมทก่อน หากติดตลาดจะขยายไปทั่วประเทศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ซอยอารีย์ พร้อมได้หารือกับคณะกรรมการร้านสหกรณ์ถึงแนวทางในการจัดตั้งซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ ทั้งข้าวสาร นม เนื้อ ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ซึ่งจะคัดสรรสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยจะเริ่มดำเนินการที่นี่เป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งสถานที่ที่ตั้งในชุมชนที่มีกำลังซื้อสูง จึงเห็นว่าเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้ที่นี่เป็นซุปเปอร์มาเก็ต ที่จะช่วยจุดประกายการโฆษณาสินค้าสหกรณ์ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ

ซึ่งปัจจุบันหลายสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักปลอดสารเคมี และยังมีสหกรณ์ที่แปรรูปข้าวสารคุณภาพดี ทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ แต่ที่ผ่านมา สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ยังขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของตัวเองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ผู้บริโภค

“ดิฉันจะคิดเล็กก่อน จะลงทุนไม่มาก เพราะพื้นที่แห่งนี้มีความพร้อม และสินค้าที่สหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ผลิตนั้นมีอยู่แล้ว ก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตสินค้ากับสหกรณ์ร้านค้าที่เป็นจุดจำหน่ายสินค้า โดยการนำสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ต่างๆ มาจำหน่าย ทั้งข้าวสาร ผักปลอดสารพิษและผลไม้ นม เป็นต้น เมื่อผู้บริโภครับทราบข่าวว่าที่ร้านสหกรณ์พระนครเปิดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ก็จะมีความสนใจ และหากแนวทางนี้เป็นไปได้ ประสบความสำเร็จ ก็จะขยายไปตั้งรูปแบบเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่นๆ ด้วย ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์ในหลายที่พร้อมจะทำ แต่ติดเรื่องการการวางระบบที่เหมาะสม ดังนั้น หากสหกรณ์แห่งนี้ทำสำเร็จหรือมีรูปแบบที่ลงตัวก็จะใช้รูปแบบนี้ขับเคลื่อนทั่วประเทศ“ นางสาวมนัญญา กล่าว

โดยในการหารือครั้งนี้ รมช.เกษตรฯ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงบางมุมของร้านค้าสหกรณ์พระนครสำหรับเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เช่น การวางตู้เย็นแช่สินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ เพื่อคงความสดใหม่ หรือชั้นวางสินค้าเพื่อให้ดูสวยงามและน่าสนใจ

ด้านนายสมศักดิ์ ผู่เจริญ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์พระนคร กล่าวว่า พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ในการทำซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ และถือว่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรฯ คนแรกที่มาเยี่ยมที่ร้านสหกรณ์แห่งนี้ ซึ่งลูกค้าที่นี่มีกำลังซื้อสูง ต้องการสินค้าคุณภาพ และผักปลอดสารสำหรับบริโภค โดยที่สหกรณ์แห่งนี้มียอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ย 3 ล้านบาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์พระนคร กล่าวอีกว่า ทางสหกรณ์พร้อมเปิดพื้นที่ให้สินค้าจากสหกรณ์จังหวัดต่างๆ เข้ามาวางจำหน่าย ซึ่งการเปิดจำหน่ายสินค้าได้เร็วหรือช้า อยู่ที่ความพร้อมของการกำหนดวิธีการที่จะจัดส่งสินค้าและการคัดเลือกสินค้าที่จะมาจำหน่าย เพราะที่นี่พร้อมจะเปิดรับสินค้าจากทุกสหกรณ์มาวางขาย เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ของดีจากสหกรณ์ต่างๆ และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเมืองด้วย