แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ขอฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทาง

6

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การดำเนินการโครงการก่อสร้าง ทำการบูรณะผิวทางคอนกรีต ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.11+700-กม.12+000 มุ่งหน้าชลบุรี ด้านซ้ายทาง (บริเวณทางเบี่ยงเข้าสู่สถานีขนส่งสินค้า ICD) ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2562ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบพระคุณครับสุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน