แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์การทดลองปิดจุดกลับรถ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) ที่ กม.2+795 ตัดกับถนนสุรินทร์เทพกาญจนา (ซอยอู่ปรีชา) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

28

แนะนำประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้จุดกลับรถ ดังนี้.-
1.ออกจากซอยอู่ปรีชา เข้าเมืองสมุทรสาคร กลับรถที่ กม.3+485
2.ออกจากบางบอน เข้าซอยอู่ปรีชา กลับรถที่ กม.1+975

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบรรยงค์ ยอดแก้ว หัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ โทร. 0891239962

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน