“นายกตู่”ออกอาวุธ .!!

147

แต่งตั้งตำรวจยึดอวุโสเป็นหลัก ประกาศแก้กฎ ก.ตร. มีผลทันที

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/090/T_0001.PDF