ป.ป.ช.ต้อนรับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงานคณะกรรมการตรวจตราแห่งชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

13

สำนักงาน ป.ป.ช.ให้การต้อนรับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงานคณะกรรมการตรวจตราแห่งชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ H.E.Mr.La Yifan (ล่า อี้ฝาน) อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยงานคณะกรรมการตรวจตราแห่งชาติ (National Commission of Supervision : NCS) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ในโอกาสนี้ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและการประสานงานคดีระหว่างประเทศอีกด้วย