ก๋วยเตี๋ยวริมนา กาแฟริมบึง โดย กลุ่มติ๊กบางใหญ่ ลุงติ๊กบางใหญ่ พร้อม คณะ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ส่งกำลังใจมอบ ข้าวโพดคั่วป๊อบคอร์น ปันสุข แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19

14

วันนี้ ( 10 มิ.ย.64 ) เวลา 14.00 น. ที่ โรงพยาบาลสนาม จ. นนทบุรีวิทยาลัย ก๋วยเตี๋ยวริมนา กาแฟริมบึง โดย กลุ่มติ๊กบางใหญ่ พร้อมคณะร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดย คุณฐกร เงินเจริญ (ลุงติ๊กบางใหญ่) และคณะลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี ทำข้าวโพดคั่วป๊อบคอร์น ปันสุข เพื่อส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฯ และผู้ป่วยโรคโควิด-19

เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม จ.นนทบุรีวิทยาลัย แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละ แทนคำขอบคุณจากใจ และเป็นพลังให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน