ปปป.ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟฟ้ากินรี อบต.ราชาเทวะ

52

จากกรณีชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย นำข้อความมาโพสเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2564 เปิดข้อมูลเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ต้นละ 94,000 จากกรณีสำนักข่าวอิศรา และเพจต้องแฉ นำเสนอพิรุธโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรี ของ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ที่มีประเด็นคุ้มค่าหรือไม่เนื่องจากติดตั้งซะถี่ยิบ ทางชมรมฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่าระหว่างปีงบประมาณ 2562-2564 อบต.ราชาเทวะ จัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะดังกล่าวทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1,811 ต้น (e-bidding)งบประมาณ 171,840,000 บาท เลขที่โครงการ : 62047143574
2.โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณริมคลองลาดกระบัง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และบริเวณริมคลองเทวะคลองตรง หมู่ที่ 10 จำนวน 600 ต้นงบประมาณ 56,950,000 บาท เลขที่โครงการ : 62117133549

3.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 536 ต้น งบประมาณ 50,920,000 บาท เลขที่โครงการ : 63037631752
4.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 347 ต้นพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 16 จุด งบประมาณ 32,950,000 บาท เลขที่โครงการ : 63067041745

5.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 788 ต้น พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 2 จุดงบประมาณ 74,760,000 บาทเลขที่โครงการ : 63087091222
6.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภานในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,235 ต้นงบประมาณ 117,150,000 บาทเลขที่โครงการ : 63097604674

7.โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,456 ต้นงบประมาณ 138,080,000 บาท เลขที่โครงการ : 63117286572

รวมทั้งสิ้น 642,650,000 บาท จำนวน 6,773 ต้น เฉลี่ยต้นละ 94,884 บาท และทั้ง 7 โครงการ มีบริษัท บางกอกไฟถนน เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับงานไปทั้งหมด ต้องฝากไปยังหน่วยงานตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบด้วย เนื่องจากใช้งบประมาณราคาสูงและติดตั้งเป็นจำนวนมาก…#งานประติมากรรมเมื่อไหร่จะมีราคากลางอุดช่องโหว่ตั้งราคาสูงกว่าความเป็นจริง

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 มิ.ย.64 พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ พ.ต.อ พยงค์ เอี่ยมสกุล ผกก.3 เดินทางมาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ อบต. ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง รวมทั้งสิ้น 642,650,000 บาท จำนวน 6,773 ต้น เฉลี่ยต้นละ 94,884 บาท และทั้ง 7 โครงการ มีบริษัท บางกอกไฟถนน เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับงานไปทั้งหมด เนื่องจากใช้งบประมาณราคาสูงและติดตั้งเป็นจำนวนมาก

นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ได้เปิดเผยว่า โดยนายทรงชัย นกขมิ้น นายกอบต.ราชาเทวะได้ชี้แจงให้ตำรวจปปป.ว่า ก่อนหน้านี้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวมานานแล้ว จนกระทั่งเมื่อ3เดือนที่ผ่านมา ปปช.จังหวัดและภาค เรียกตนไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเสาไฟกินรี ซึ่งตนก็ชี้แจงทุกอย่างๆโปร่งใส มีที่ไปที่มาอย่างชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่การประชาคม ที่ชาวบ้านอยากให้ทางอบต.ราชาเทวะพัฒนาหรือสร้างอะไรขึ้นมาในชุมชน ซึ่งชาวบ้านได้เสนอมา2เรื่อง คือเรื่องการทำถนนให้เป็นคอนกรีตกับเสาไฟฟ้า แต่ด้วยงบประมาณที่มีจึงทำได้เพียงเสาไฟฟ้าก่อน เมื่อได้ความต้องการของชาวบ้านแล้ว จึงนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการแผนของโครงการ

จากนั้นก็มีการออกแบบเสาไฟฟ้า และเสนอมาที่นายกอบต. ซึ่งราคากลางของเสาไฟกินรีอยู่ที่ต้นละ9.5หมื่นบาท ส่วนบริษัทที่ได้จัดทำก็มาจากการอีบิดดิ้ง อบต.ไม่เคยปิดกั้นบริษัทไหน ก็เปิดให้มาแข่งขันกัน แต่ถามว่าทำไมบริษัทนี้ได้อยู่รายเดียวตนไม่ทราบ เพราะเขาไปแข่งขันกันเอง ส่วนกรณีเรื่องการติดตั้งเสาไฟถี่ หรือติดชิดกัน ทางคณะกรรมการทีโออาร์เป็นผู้กำหนดว่า แต่ละต้นต้องติดห่างกัน 20 เมตร เอามาจากมาตรฐานการไฟฟ้า เพราะไฟฟ้าจะสว่างถึงกันหมด บางคนอาจสงสัยว่าทำไมบางจุดห่างกันไม่ถึง20เมตร หรือบางจุด 17เมตร เพราะอยู่ที่บ้านขประชาชน แต่บางต้นห่างกว่า20เมตรก็มี ส่วนข้อครหาว่ามีบางจุดไปติดตั้งไม่เหมาะสม เช่น ถนนลูกรัง หรือบ่อปลา ทางนายกอบต.ราชาเทวะก็ชี้แจงว่า พื้นที่ตรงไหนก็ยังไม่พัฒนาหรือเข้าไม่ถึง ตนก็จะไปทำให้ตรงนั้นเกิดการพัฒนา

ขณะที่ พ.ต.อ พยงค์ เอี่ยมสกุล ผกก.3 กล่าวว่า การลงมาตรวจสอบครั้งนี้ มาดูว่าการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องไหม จะต้องนำเอกสารทั้งหมดมาตรวจสอบ ซึ่งถ้าหากพบว่ามีการทุจริต ก็จะส่งเรื่องให้ปปช. ต่อ ซึ่งจะใช้เวลาในดำเนินการพอสมควร เพราะเอกสารค่อนข้างมาก จึงลงพื้นที่ซอยจามจุรี ย่านกิ่งแก้วและภายใน ซ.ลาดกระบัง 14/1 เพื่อตรวจสอบการติดตั้งเสาไฟกินรีโซล่าเซลล์

พ.ต.อ.พยงค์ กล่าวหลังจากเดินดูพื้นที่ว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้ เพราะมีกระแสข่าวที่ถูกนำเสนอเกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เสาไฟกินรีของอบตราชาเทวะ จึงลงมาตรวจสอบพร้อมทั้งขอเอกสารการจัดทำโครงการดังกล่าวกับทางนายกอบต.ราชาเทวะ และลงมาตรวจสอบสถานที่จริง ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการเหมาะสมกับโครงการหรือไม่ พร้อมทั้งมาวัดระยะห่างการติดตั้งเสาไฟกินรีจากสถานที่จริง ซึ่งจากการวัดเบื้องต้นพบว่า เสาไฟแต่ละต้นมีระยะห่างไม่เท่ากันตั้งแต่ 10 เมตรถึง 14 เมตร

ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่นายกอบต.ราชาเทวะ ชี้แจงว่ามีการติดตั้งเสาไฟระยะห่าง 20-25 เมตรแล้วแต่สถานที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ทางปปป. จะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดพร้อมทั้งดูเอกสารที่ขอมาจากนายกอบต.ราชาเทวะ ก่อนจะส่งเรื่องทั้งหมดให้กับทางป.ป.ช.ต่อ ส่วนการติดตั้งเสาไฟกินรีรอบบึงดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่ ทั้งที่ยังไม่มีถนน ประเด็นนี้ก็จะต้องรวบรวมส่งให้ปปช.เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่านายก.อบต.จะชี้แจงว่าบึงดังกล่าวเตรียมที่จะทำเป็นสวนสาธารณะ จึงทำไฟกินรีไปติดตั้งไว้ก่อนก็ตาม

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์…สมุทรปราการ