กองทุนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้โรงพยาบาลนครปฐม

37

กองทุนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีความชำรุดและรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.โรงพยาบาลนครปฐม รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 97 เตียง รวมเป็นเงิน 8,112,000 บาท

ซึ่งกองทุนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ และคณะศิษย์ผู้ร่วมทำบุญ ได้มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า พร้อมที่นอน และเสาแขวนสายน้ำเกลือให้กับตึกศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุด เนื่องจากโรงพยาบาลนครปฐม เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 270 เตียง เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 68 ปี ในแต่ละปีมีการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

จากการสำรวจตึกผู้ป่วยต่างๆ พบว่ามีเตียงผู้ป่วยชำรุดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วย แต่ขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นหลายรายการ จึงได้รับการสนับสนุนเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จากกองทุนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา รวมในครั้งนี้ จำนวน 208 เตียง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,112,000 บาท