ผบช.ตชด.มอบถุงพระราชทานให้แก่ตชด. และทหารกองกำลังผาเมือง ดอยหลักแต่ง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

42

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.10 น. ณ ฐานปฏิบัติการ ดอยหลักแต่ง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ : พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการรอง ผบก.ตชด.ภาค 3, พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง ผกก.ตชด.33, พ.ต.ต.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.334, ร.ต.อ.วิวัฒน์ชัย จันทบูรณ์ รองผบ.ร้อย ตชด.334, ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง รองผบ.ร้อย ตชด.334 พร้อมข้าราชการตำรวจ และหน.ส่วนราชการใน พื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบถุงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารกองกำลังผาเมือง จำนวน 40 ชุด ได้ให้โอวาท และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จาก พ.ต.ต.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.334 จนถึงเวลา 14.00 น.

คณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ได้ให้โอวาท และชมการแสดงของนักเรียน จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.,ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง รอง ผบ.ร้อย ตชด.334 พร้อมกำลังพล ร่วมในพิธี

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน