กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทองนำน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด–19 แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์การป้องกันตัวเองจากโควิด-19

51

วันนี้(7 มิ.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางกาญจนา สุภารมย์ ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่เมืองใหม่บางบัวทองแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน นำไปฉีดพ่น เช็ดทำความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ในบ้านเรือน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

พร้อมกันนี้ยังได้พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid 19) และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ยังเน้นประชาสัมพันธ์การป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา (Covid 19) ประชาชนทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคมด้วย

นายประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว/การเมืองชุมชน