เขตบางซื่อ นำตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยบริการงวัคซีนโควิด-19 โครงการไทยร่วมใจ นอกโรงพยาบาล

88

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางซื่อ นำตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยบริการงวัคซีนโควิด-19 โครงการไทยร่วมใจ นอกโรงพยาบาล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อม นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ และผู้บริหารเขต ตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยบริการวัคซีนโควิด19 โครงการไทยร่วมใจ นอกโรงพยาบาล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 25 จุดหน่วยฉีดวัคซีนโควิด19 ภายใต้โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย (Safe Bangkok)”

โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจ 1.มีสัญชาติไทย 2.อาศัย/มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร 3.อายุตั้งแต่ 18-59 ปี 4.ไม่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน1) เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com  2)แอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” หรือ 3) ร้านสะดวกซื้อ

👉เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนไปฉีดวัคซีน  https://qrgo.page.link/8Qak1

👉อยากลงทะเบียน ต้องทำอย่างไร?https://qrgo.page.link/FkBKU