อำเภอแม่สายเริ่มฉีดวัคซีนให้กับ 7 กลุ่มเสี่ยง

517

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อฉีดให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สาย ให้การต้อนรับ ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำมาฉีดสำหรับกลุ่มเป้าหมายแรกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง โดยได้กำหนดให้ หน่วยบริการดำเนินการฉีดวัคซีนจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สาย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง, แม่สาย,ห้วยไคร้ และโป่งผา

สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ 300 – 400 รายต่อแห่ง ต่อวัน รวม 1,600 รายต่อวัน ที่ผ่านมาอำเภอแม่สาย ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนสำหรับนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า ในการควบคุม ป้องกันโรค และมีโอกาสในการสัมผัสกับผู้ป่วย ไปแล้วทั้งหมด 3,583 โดส โดยฉีดเข็มแรกแล้วจำนวน 2,365 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,217 ราย