ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดป้องกันโรคโควิด-19 (นอกโรงพยาบาล)

116

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (นอกโรงพยาบาล)

ซึ่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าที่ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยง ณ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีศักยภาพรองรับการฉีดวัคซีนได้ 5,000–6,000 คนต่อวัน ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความสำคัญ

นายประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว/การเมืองชุมชน