โควิดทำพิษ แบดโลก ยันไม่มีรายการคัดโอลิมปิก แล้ว ยึดอันดับคะแนนปัจจุบันไป โตเกียวเกมส์

5

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เผย สหพันธ์แบดมินตันโลก ยืนยันเป็นทางการ จะไม่มีรายการแข่งขัน แบดมินตัน รอบคัดเลือก ไปโอลิมปิก โตเกียว 2020 เพิ่มเติมแล้ว เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในเวลานี้ แม้เดิมจะกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเก็บคะแนน จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. ทั้งนี้ สหพันธ์ฯ จะคัดเลือกนักกีฬาไปโตเกียวเกมส์ โดยยึดอันดับคะแนนสะสมปัจจุบัน เป็นหลัก แต่จะใช้เวลาอีกระยะ ในการประกาศรายชื่อนักกีฬา

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สหพันธ์แบดมินตันโลก ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า จะไม่มีรายการแข่งขัน แบดมินตัน รอบคัดเลือก ไปโอลิมปิก โตเกียว 2020 เพิ่มเติมแล้ว เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในเวลานี้ แม้เดิมจะกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเก็บคะแนน จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. ทั้งนี้สหพันธ์ฯ จะคัดเลือกนักกีฬาไปโตเกียวเกมส์ โดยยึดอันดับคะแนนสะสมโลกในปัจจุบัน เป็นหลัก

“จากนี้ไป สหพันธ์ฯ จะส่งจดหมายเชิญ นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 รอบสุดท้าย ต่อไป”
“ทาง โธมัส ลุนด์ เลขาธิการทั่วไป สหพันธ์ฯ ระบุถึงเรื่องนี้ไว้ว่า กระบวนการรับรองคุณสมบัตินักกีฬา เพื่อเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิก จะเร่ิมมีผลบังคับใช้ เนื่องจากเราไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ไม่สามารถคิดคะแนนสะสมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละชาติ และสมาคมสมาชิกของเรา ตามด้วยการจัดสรรโควต้าใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ไปโตเกียวเกมส์ อย่างเป็นทางการ”

สำหรับโควต้านักกีฬา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะมีทั้งหมด 172 คน แบ่งเป็น ชายเดี่ยว 38 คน หญิงเดี่ยว 38 คน ชายคู่ 32 คน (16 คู่) หญิงคู่ 32 คน (16 คู่) และคู่ผสม 32 คน (16 คู่)