อีสท์ วอเตอร์ เปิดรับสมัครงาน รองรับการขยายธุรกิจ

24

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ขอประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ดังนี้