โดยสำนักงานเขตบางซื่อ ให้การต้อนรับปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง เตรียมพร้อมรองรับปัญหาการระบายในฤดูฝน

19

กรุงเทพมหานคร…วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางซื่อ ให้การต้อนรับนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นำทีมลงพื้นที่โดยนางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ คณะผู้บริหารเขตฯ เจ้าหน้าที่เขตฯ และผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 2 โดยลักษณะพื้นที่บางจุดเป็นที่ลุ่มต่ำ เป็นแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกปริมาณมากทำให้มีการสะสมปริมาณน้ำการระบายน้ำดำเนินไปได้ช้า

ทั้งนี้ได้สำรวจความพร้อมท่อระบายน้ำถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงบริเวณคลองบางโพ, จุดเชื่อมท่อระบายน้ำลงคลองขรัวตาแก่น บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับสถานการณ์ในฤดูฝน