ห้วยขวางติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ ซอย 20 มิถุนา แยก 3

23

วันศุกร์ที่ 28 พ.ค.64 เวลา 07.45 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมนายสุภชัย วรรณษา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมด้วย สวป.สน.ห้วยขวาง ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด ซอย 20 มิถุนา แยก 3

พร้อมตรวจสอบ เน้นย้ำ การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการแยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งจากกรณีการติดเชื้อจากที่พักอาศัยและอื่นๆ พร้อมทั้งให้แสดงเอกสารผลการตรวจหาเชื้อของพนักงานทุกคน ภายในวันนี้ (วันที่ 28 พ.ค.64) เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เป็นปกติ