นครบาล 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (อนุ กต.ตร.กทม.) ของ บก.น.1 ครั้งที่ 3/2562

12

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำราญกิจบก.น.1 ชั้น 3 กองบัญชาการตำรวจนครบาล : พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.) ของ บก.น.1 ครั้งที่ 3/2562

โดยมี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร.และประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน),ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและประธาน กต.ตร.บก.น.1/สน.ชนะสงคราม,กต.ตร.และที่ปรึกษา บก.น.1,รอง ผบก.ในสังกัด บก.น.1 และ ผกก.ในสังกัด บก.น.1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน