พม. จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคลองตาคล้ายลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

7

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคลองตาคล้ายลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวอุบล สุดใจ อายุ 64 ปี ผู้พิการทางสายตาทั้งสองข้าง พักอาศัยอยู่กับบุตรชายพิการ ทราบชื่อคือ นายเทียนชัย มีดี อายุ 38 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเช่าเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เสียค่าเช่าเดือนละ 1,300 บาท ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจาก ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ปัจจุบันสวัสดิการที่ได้รับ คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 2 คน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 คน และเบี้ยผู้พิการ จำนวน 2 คน

จากการสอบถามความประสงค์ของผู้ประสบปัญหาทราบว่า ผู้ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการดูแลเรื่องสุขอนามัยเนื่องจากนายเทีรชัย มีแผลกดทับขนาดใหญ่บริเวณก้น จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้แนวทางการช่วยเหลือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี พิจารณาให้การช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 2,000 บาทและเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจำนวน 2,000 บาท และประสานอสสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ตำบลบางบัวทอง ลงเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาคล้ายดำเนินการลงเยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อทำแผลและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 จะมีแพทย์ประจำตำบลลงเยี่ยมเพื่อวิเคราะห์อาการอีกครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จะอำนวยความสะดวกในการประสานรถกู้ชีพเพื่อพาผู้ประสบปัญหาไปทำการรักษาในกรณีฉุกเฉิน ต่อไป