ช่วยกันเป็นเจ้าภาพร่วม

208

ช่วยกันเป็น เจ้าภาพร่วม ท่านละ 200 บาท ไถ่ช้าง พราย ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ครูบาชัย พระครูปลัด สัญชัย โชติปัญโญ เจ้าอาวาส วัดป่ากุดน้ำคำ โทร.080 8044 180