สถานการณ์การติดเชื้อ Covid-19

24

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
รวม 9,635 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,782 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 6,853 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 1,397 ราย
ผู้ป่วยสะสม 82,219 ราย
เสียชีวิต 25 ราย

💉➕ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 16 พ.ค. 2564)
รวม 2,264,308 โดส ใน 77 จังหวัด
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 : 1,482,702 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 : 781,606 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ขอบคุณข้อมูลจาก : FB ไทยรู้สู้โควิด