กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์

48

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2564 ซึ่งกำหนดอัตราความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณเขตพระราชฐาน

พื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน สถานศึกษาและสถานที่สำคัญๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Cr.ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.