ผอ.เขตพระนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาด เเละ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อป้องการการระบาด COVID-19 บริเวณ ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ตลาดยอดพิมาน

26

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.64 ที่ผ่านมา เวลา 10.00-11.00 น. : นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธิ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นำกำลัง จนท.ฝ่ายรักษาฯ จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ

ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทั้งล้างทำความสะอาดพื้นผิวทางเดินฟุตบาท ล้างทำความสะอาดตลาดส่งเสริมเกษตรไทย พร้อมกับ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก่ ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เจ้าของอาคาร บริเวณ ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ตลาดยอดพิมาน (ปากคลองตลาด) เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้การลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาดล้างพื้นผิวทางเดินฟุตบาท ล้างทำความสะอาดตลาด พื้นที่ปากคลองตลาดโดยรอบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ งด หยุด ทำการค้า 3 วัน เพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เนื่องจากผลของการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 81 คน เบื้องต้น เพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าพื้นที่ปากคลองตลาด https://youtu.be/N1fmlPHhJUQ

ภาพ/ข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม พนักงานเทศกิจ ส.1 เขตพระนคร
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน