STREET HERO ปลูกจิตสำนึก รักวินัยจราจร เอื้ออาทร ใช้ถนนปลอดภัย

36

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนำร่องโครงการให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พร้อมด้วยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน , ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) , นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักจราจรและขนส่ง ผู้แทนปลัดกทม. , พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. และข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการตำรวจบก.จร. , กรุงเทพมหานคร , ธนาคารออมสิน , โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) , สำนักงานเขตวังทองหลาง , สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล,บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด , บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด , บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด , บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด , บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด , บริษัท ทีโซลูชั่นส์ จำกัด , สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ เข้าร่วมกิจกรรม

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยว่าด้วยนโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มความเข้มในมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะทางม้าลายเพื่อถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้หารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันและได้กำหนดเป็นมาตรการต่าง ๆ อย่างเช่น การปรับปรุงทางม้าลายให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ โดยร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานครซึ่งจากผลการสำรวจทางม้าลายทั่วประเทศมีจำนวนทางม้าลาย 7,325 จุด มีการขอเพิ่มทางม้าลายจำนวน 723 จุด มีการปรับลดทางม้าลายที่ซ้ำซ้อน จำนวน 51 จุด คงเหลือทางม้าลาย จำนวน 7,997 จุด มีการประสานให้ซ่อมแซมทาสี จำนวน 1,219 จุด การดำเนินการสำรวจข้อมูลกล้อง CCTV บริเวณทางม้าลาย มีจำนวน 8,697 ตัว และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน 1,028 ตัว การดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน หรือคนเดินเท้าให้ปฏิบัติตามกฎจราจร แบบอย่างที่ดีของผู้เคารพกฎจราจร มีน้ำใจบนท้องถนน การจัดทำทางม้าลาย 3 มิติ นำร่องสถานศึกษาทุกจังหวัด โดยในกรุงเทพมหานคร จะเริ่มต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา โดยจะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 การกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะทางม้าลายทั่วประเทศ โดยขับเคลื่อนการทำงานผ่านคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาและอาสาสมัครจราจร อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางม้าลาย เสนอให้มีการตัดคะแนนผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดให้คนข้ามบนทางม้าลาย ออกแบบทางม้าลายที่เขียนข้อความเตือนคนข้ามถนนโดยให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ติดตามผลการปฏิบัติโดยจะมีการประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกต้นเดือน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยในวันนี้ จึงได้จัดโครงการ “ปลูกจิตสำนึก รักวินัยจราจร เอื้ออาทร ใช้ถนนปลอดภัย” (STREET HERO)

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ ยังได้เปิดเผยอีกว่า สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกด้านการปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยจราจร ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย กิจกรรมอบรม “จิตอาสา ยุวชนจราจร” กิจกรรม“คืนชีพทางม้าลาย” ปรับปรุงทางม้าลาย กิจกรรม “สร้างทางข้าม 3 มิติ (ทางม้าลาย 3D)” กิจกรรม “ปลุกจิตสำนึกจราจรผ่านทางโซเชียลมีเดีย” กิจกรรม “ติดตั้งกล้องวงจรปิด เตือนรถหยุด ให้ทางคนข้าม” ซึ่งจะมีการขยายผลต่อยอดไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ และขยายต่อไปยังวัด โรงพยาบาล ชุมชนต่าง ๆ ต่อไป อันเป็นกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในเรื่องการใช้ทางข้าม (ทางม้าลาย) ที่ถูกต้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักรู้และตื่นตัว ร่วมมือกัน สร้างทางม้าลายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยืนต่อไป และการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี