พิษพายุส่งผลทำให้น้ำท่วมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

98

พิษพายุ โพดุลผ่านไปแล้วปริมาณน้ำยังไม่ลดลง มาเจอพายุคาจิกิ ถล่มซ้ำเติมอีกทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้น อ่วม ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัด ยโสธร โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 แห่ง อย่างวิมานพญาแถนพิพิธภัณฑ์พญาคันคากและพญานาค ที่ตั้งอยู่ลำน้ำริมทวน เขตตัวเมืองยโสธร เป็นแลนด์มาร์คที่โด่งดัง ที่ได้รับความนิยมแก่นักท่องเที่ยวปริมาณน้ำไหลเอ่อท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตรปิดโดยปริยายนักท่องเที่ยวเข้าชมไม่ได้ และ ธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระดับน้ำสูงถึง 30-40 เซนติเมตรนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่ ช่วยกันบรรจุกระสอบทราย ทำกำแพงกั้นน้ำ โดยรอบบริเวณธาตุก่องข้าวน้อย แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ที่ชาวบ้านให้ความ เคารพนับถือ เพื่อป้องกันธาตุก่องข้าวน้อยพังถล่ม

นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระดมเจ้าหน้าที่ จากทุกฝ่าย ของเทศบาลตำบลตาดทอง เร่งมือช่วยกันบรรจุกระสอบทราย ทำกำแพงกระสอบทราย กั้นน้ำท่วม ภายในบริเวณฐานของตัวธาตุก่องข้าวน้อย พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก เร่งมือทำการสูบน้ำ ที่ท่วมขังบริเวณฐานของธาตุก่องข้าวน้อย ออกเป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกันธาตุก่องข้าวน้อยพังถล่มเสียหาย หากน้ำเข้าท่วมขัง ธาตุก่องข้าวน้อย เป็นเวลานานๆ เฉลี่ยระดับน้ำท่วม สูงถึงประมาณ 30-40 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ต้องทำกำแพงกระสอบทราย ป้องกันน้ำท่วมท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธาตุก่องข้าวน้อยแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานของชาวตำบลตาดทอง ตั้งอยู่บริเวณกลางทุ่งนา บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ กราบไหว้ขอพร มาจุนถึงปัจจุบัน