กก.ตชด.22 ออกให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ จ.อุบลราชธานี

12

วันพุธที่ 4 ก.ย.62 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณหอประชุมเกียรติสุรนนท์ กก.ตชด.22 : พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 เป็นประธานพิธีปล่อยแถว กำลังพลสนับสนุนชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.22 ครั้งที่ 2 เพื่อออกให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี พ.ต.ท.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช รองผกก.ตชด.22 (1),พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลการ รองผกก.ตชด.22 (3),สว./ผบ.ร้อย ฯ, และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.22 เข้าร่วมพิธีฯ

ในการนี้ พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 ได้นำ กำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.22 พร้อมรถบรรทุก,เรือท้องแบน และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ออกตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ และแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ยา ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ชุมชนวังแดง และพื้นที่ใกล้เคียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี