กปน.นำเยาวชนนนทบุรีเรียนรู้ทรัพยากรน้ำ ในกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ”

47

กปน.นำเยาวชนบางใหญ่ จ.นนทบุรี 4 โรงเรียน เรียนรู้ทรัพยากรน้ำ ในกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ”

นางพิมพ์ใจ ทรัพย์สมปอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ และจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรม 160 คน จากโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม และโรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง พร้อมกันนี้ กปน.ได้มอบทุนอาหารกลางวันรวมมูลค่า 40,000 บาทด้วย