อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลในจังหวัดร้อยเอ็ด

10

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุลทั้งหมด จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีจำนวน 59,496 ไร่ สมาชิกสหกรณ์ 170 ครัวเรือน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพ จำนวน 330 ชุด ให้กับผู้ประสบภัย โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ

ซึ่งพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุลทั้งหมด จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีจำนวน 59,496 ไร่ ในตำบลบึงเกลือ มีสมาชิกสหกรณ์ 170 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 2,550 ไร่ ตำบลวังหลวง มีสมาชิกสหกรณ์ 250 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 3,755 ไร่ ซึ่งเป็นนาข้าวทั้งหมด