มณฑลทหารบกที่ 22 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

16

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมคณะ และชุดแพทย์เคลื่อนที่ M – MERT จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ในพื้นที่บ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบ้านท่าเมืองได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมจากลำน้ำเซบกซึ่งเป็นมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดยโสธรและร้อยเอ็ด จึงทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว โดยชุดแพทย์เคลื่อนที่ได้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นพร้อมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้รักษาอาการดังกล่าว

โอกาสนี้ พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 1 ราย พร้อมทั้งพูดคุย ให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่บ้านท่าเมือง ทั้งนี้ประชาชนต่างดีใจเป็นอย่างมากที่ทหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีและขอบคุณที่ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน